Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Η μεσοκοιλιακή επικοινωνία (VSD) είναι μια τρύπα που υπάρχει μεταξύ του αριστερού και του δεξιού κάτω θαλάμου της καρδιάς.

Η καρδιά έχει τέσσερις θαλάμους: δύο επάνω, που ονομάζονται αριστερός και δεξιός κόλπος, και δύο κάτω, που ονομάζονται αριστερή και δεξιά κοιλία.

Έλλειμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος

Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Στη φυσιολογική καρδιά, οι δεξιοί θάλαμοι είναι εντελώς διαχωρισμένοι από τους αριστερούς με ένα τοίχωμα που λέγεται διάφραγμα. Ο δεξιός κόλπος χωρίζεται από τον αριστερό με το μεσοκολπικό διάφραγμα, ενώ η δεξιά κοιλία χωρίζεται από την αριστερή με το μεσοκοιλιακό διάφραγμα.

Η ύπαρξη μιας μικρής τρύπας μεταξύ των δύο κόλπων είναι φυσιολογική στην καρδιά ενός νεογέννητου βρέφους και συνήθως κλείνει μέσα στις πρώτες εβδομάδες ζωής του παιδιού.

Κανονικά δεν υπάρχει τρύπα μεταξύ των δύο κοιλιών, αλλά κάποια βρέφη γεννιούνται με μία τέτοια τρύπα, η οποία ονομάζεται έλλειμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος ή μεσοκοιλιακή επικοινωνία.

Η μεσοκοιλιακή επικοινωνία είναι μία από τις συχνότερες συγγενείς καρδιοπάθειες και παρουσιάζεται σε 0,1 έως 0,4 τοις εκατό των παιδιών που επιζούν στη γέννηση, ή 20 με 30 των παιδιών που γεννιούνται με καρδιοπάθεια. Η μεσοκοιλιακή επικοινωνία είναι πιθανόν η πιο κοινή αιτία παρακολούθησης ενός βρέφους από καρδιολόγο.

 

Αφήστε το σχόλιό σας